Haltestelle Fidelekesweg in Bocholt

  • Petersfeldstrasse 14
    46395 Bocholt