Haltestelle Hans-Thoma-Str. in Amberg

  • Hans-Thoma-Strasse
    92224 Amberg